background

Audit Juridic

Solicită acum!

Pentru asigurarea securității financiare, economice, fiscale și juridice a activității întreprinderii precum și a drepturilor legitime a fondatorilor și/sau administratorului întreprinderii, activitatea acesteia urmează a fi întreprinsă strict conform cadrului legal.

Cu toate acestea, nu fiecare Manager are cunoștințe suficiente pentru a evalua conformitatea activității companiei cu standardele legale. Pentru a stabili această conformitate, antreprenorii solicită efectuarea unui audit juridic extern pentru a stabili lacunele activității care sunt contrare normelor legale și care ulterior generează pierderi financiare neprevăzute. Auditul Juridic este menit să identifice riscurile și să stabilească acțiunile ce duc la încălcarea normei legale.

Auditul Juridic al unei întreprinderi constă în verificarea documentelor semnificative pentru a evalua conformitatea acestora din punct de vedere juridic cu legislația în vigoare și pentru a identificarea vulnerabilitățileor din activitate care pot duce la pierderi materiale. Astfel de pierderi pot apărea ca urmare a controalelor efectuate de autoritățile de reglementare autorizate, litigii și acțiunile / inacțiunile angajaților.

AUDITUL JURIDIC INCLUDE VERIFICAREA:

- structurii organizatorico-juridice a organizației;
- documente constitutive și corporative;
- documente de personal și relații de muncă;
- sisteme de responsabilitate materială;
- baza contractuală, inclusiv corectitudinea executării contractelor, acorduri suplimentare, cereri, acte de acceptare a bunurilor / lucrărilor / serviciilor;
- litigii, proceduri de executare și creanțe;
- activitatea economică a companiei;
- relația întreprinderii cu organismele de stat autorizate;

AUDITUL JURIDIC PERMITE:

- asigurarea securitîții juridice maxime a companiei;
- identificarea zonelor de risc, identificarea potențialului de a atragere a persoanelor cu funcții de răspundere la răspundere subsidiară, fiscală, administrativă sau penală;
- primirea de informații privind conformitatea activității companiei cu normele legislației actuale, practicile economice și judiciare;
- verificarea eficacității acțiunilor salariaților;
- stabilirea necesității încheierii unui contract de management fiscal și juridic;
- stabilirea eficienții menținerii unui jurist în state sau încheierea unui contract servicii juridice de abonament;
- corectarea erorilor identificate pe baza recomandărilor expuse în raport;
În urma efectuării unui audit juridic al activității întreprinderii se întocmește un raport scris care prevede erorile, riscurile și recomandările specialiștilor externi pentru eliminarea acestora.
În concluzie, toate documentele și informațiile referitoare la auditul juridic sunt strict confidențiale și nu fac obiectul divulgării.

Vrei să fii protejat?
Începe de la Auditul Juridic al întreprinderii tale.