background

Elaborare/Expertizare Acte

Solicită acum!

Toate raporturile comerciale ale antreprenorilor se bazează pe relațiile contractuale cu clienții și partenerii săi. Fundamentul unui raport a antreprenorului îl reprezintă actul juridic în baza căruia înfaptuiește tranzacția. Forma, conținutul și metoda de încheiere a contractului sau alt act care ulterior genereză riscuri și obligații urmează a fi elaborat atît conform normei legale cît și în interesul direct al antreprenorului.

Din aceste considerente, actele întreprinderii urmează a fi elaborate de către persoane calificate în domeniul juridic sau expertizate juridic pentru determinarea și prevenirea riscrurilor economice, fiscale, financiare și juridice.

Asistența calificată a Companiei Juridice LEGAL AUDIT în etapa de elaborare și expertizaare a documentelor legale poate salva ulterior de o serie de probleme. Minimizarea riscurilor, protejarea propriilor interese, asigurarea drepturilor – toate acestea trebuie să fie prevăzute înainte de semnarea oricărui act.
Asistența juridică poate fi necesară:

– pentru reucerea riscurilor
– pentru soluționarea conflictelor într-o ordine judiciară și extrajudiciară: declarații de revendicare, obiecții, acorduri de soluționare, cereri, petiții, plângeri etc.
– pentru înregistrarea relațiilor de drept civil: documentație internă și externă, contracte, acorduri, anexe, protocoale de dezacord, procuri etc.
– pentru reglementare corectă a raportuilor de muncă
– pentru nevoi personale: certificate, concluzii, documente individuale la cerere

Toată documentația este întocmită în conformitate cu cerințele legislației actuale, poate fi utilizată cu succes în autoritățile publice, instanțele judecătorești, autorității de administrare fiscală și alte autorități în soluționarea litigiilor și dezacordurilor. Compania Juridică „LEGAL AUDIT” nu numai că va expertiza și/sau elabora toate actele necesare, dar va explica și caracteristicile și consecințele legale ale fiecărui act.

Cu noi puteți fi sigur de viitorul vostru.