background

Asistență În Domeniul Controalelor De Stat Și Fiscale

Solicită acum!

Necesitatea apărării drepturilor și intereselor contribuabililor vătămați în urma controlului fiscal sau de stat, apare practic din momentul inițierii controlului.
Termenul de control se datorează expresiei “contra rolus”, ce însemna verificarea situației reale în raport cu cea raportată.

Orice stat, indeferent de perioada apariției și formei de organizare, și-a creat întotdeauna un sistem de control, principalele obiective ale căruia au vizat activități de urmărire și de realizare a obligațiilor financiar-fiscale ale cetățenilor față de instituțiile sale.

În dependență de necesitățile economice ale boierimii sau statului, se manifesta și necesitatea efectuării active a controalelor inopinate. Desigur, controalele inopinate își aveau eficacitate înaltă din motivul că în unele cazuri se depistau rău-platnicii și cei cu rea credință, care se eschivau de la declararea veniturilor și proprietăților. Totodată, pe lîngă rău-platnicii și celor cu rea credință au fost supuși controalelor și cei de bună credință, care î-și onorau pe deplin obligațiile stabilite.

Însă, deseori, slujbașii ce colectau dijmele încălcau principiul bunelor moravuri și obligau la plăți duble sau suplimentare. Acțiunile acestora se datorau doar pentru a demonstra eficacitatea activității sale și pentru a suplini colectările. Acest fenomen crea multe nemulțumiri din partea contribuabililor și a dus la dezvoltarea metodelor și procedeelor de probațiune pentru a-și putea apăra ulterior drepturile și interesele sale.

Prin urmare, constatările funcționarilor fiscali reflectate în actele de control nu întotdeauna coincid și cu poziția oficială a factorilor de decizie sau specialiștilor Serviciului Fiscal de Stat și a contribuabililor. Anume pentru aceste cazuri, legiuitorul stabilește mai multe tipuri de contestare a actelor și acțiunilor/inacțiunilor funcționarilor fiscali.

Asistența Juridică a întreprinderii în cadrul controlului fiscal sau după efectuarea acestuia de către autoritățile de administrare fiscală include tot spectrul de acțiuni juridice care vizează respectarea drepturilor și intereselor contribuabilului și argumentarea juridică a poziției întreprinderii.

Serviciul include:
- Consiliere la calcularea obligației fiscale suplimentare;
- Consiliere la operațiuni de executare silită;
- Stabilirea raporturilor pentru respectarea regulilor de conduită în timpul controalelor, examinării dezacordului și/sau contestației, confiscări etc.;
- Întocmirea dezacordului;
- Participare la examinarea dezacordului;
- Întocmirea contestației;
- Participare la examinarea contestației;
- Efectuarea analizei juridice a observațiilor inspectorilor;
- Evaluarea validității deficiențelor identificate;
- Participarea activă în cadrul controlului din numele întreprinderii;
- Prezentarea la timp a obiecțiilor și argumentelor verbale și scrise ;
- Pregătirea răspunsurilor și documentației necesare la solicitările inspectorilor fiscali;
- Analiza rezultatelor controlului fiscal cu elaborarea raportului de analiză, care ulterior se prezintă Instanței Judecătorești.

Vrei să fii protejat?
Beneficiază de asistența necesară.