background

Asistența Fiscală

Solicită acum!

Asistența fiscală – activitate profesională pentru a asigura eficiența achitării corecte, în timp util și integral a impozitelor și taxelor și în asigurarea punerii în aplicare a drepturilor legale și interesele participanților la relațiile reglementate de legislația fiscală. Esența asistenței fiscale constituie sprijinul acordat pentru buna funcționare a antreprenorului în raport cu obligațiile ce reiese din legislația fiscal și raporturile comerciale ale contribuabilului.

În funcție de tipul sarcinii și de metoda soluției sale, consultanța fiscal poate avea diverse forme.
1. Răspunsul la o întrebare privată (scrisă sau verbală). Servicii bazate pe text – o întrebare cu o explicație verbală din partea clientului.
2. Analiza riscurilor fiscale, examinare fiscală. Servicii bazate pe analiza actelor prezentate de către client.
3. Reprezentarea intereselor în cadrul controlului fiscal, postului fiscal, vizitei fiscal, examinării dezacordului/contestației precum și participarea la examinarea litigiilor fiscale.
4. Raportare. Serviciile se bazează pe colectarea, interpretarea și sistematizarea documente primare, ținând cont de controlul completității și relevanței datelor primite.
Pe baza definiției asistenței fiscale și a provocărilor cu care se confruntă, putem evidenția următoarele principii ale asistenței fiscale.

Legalitate – Accent pe norma legală în relațiile client-asistent și client-stat.
Profesionalism – Competență în materia fiscală
Independența financiară și organizațională – pentru asistenți fiscali externi
Obiectivitatea – Asistentul fiscal trebuie să echilibreze cerințele legii și dorințele clientului
Onestitate – Buna credință și calitate
Confidențialitate – Nedivulgarea informațiilor confidențiale care constituie un secret fiscal sau un secret commercial

Rolul asistenței fiscale este exprimat în rezultatele funcțiilor fiscal de asistență. Ca funcție de asistență fiscală, în funcție de tipul sarcinii pot fi distinse următoarele:
1. Informarea contribuabililor.
2. Sprijin pentru deciziile de conducere pe probleme specifice.
3. Sprijin pentru adoptarea unui set de decizii de management care vizează soluționarea situațiilor problematice.

Necesitatea obiectivă de asistență fiscală este rezultatul complexității și variabilitatea sistemului fiscal, o varietate de moduri și procedure de a fi antreprenor și forme de încheiere a tranzacțiilor, precum și necesitatea unei viziuni independente a problemei fiscale.